Talha Bin Shams: opowieści z Bangladeszu (Talha Bin Shams: the tales of Bangladesh)

Talha Bin Shams to pochodzący z Bangladeszu utalentowany artysta. Ukończył Uniwersytet Sztuk Pięknych w Dhace, gdzie studiował malarstwo i grafikę. Od ponad roku przebywa w Polsce i kontynuuje naukę w Instytucie Nauk o Kulturze na studiach magisterskich „Intercultural Communication in Education and the Workplace” na UMCS. Interesuje się Orientem oraz kulturą współczesną. O swoich pasjach, zainteresowaniach i życiu w naszym kraju opowiedział Pawłowi Bikowi.

Talha Bin Shams zajmuje się malarstwem rysunkiem i grafiką, projektuje także odzież. Swoją twórczość prezentował na kilku wystawach sztuki, tak w rodzimym Bangladeszu, jak i w Polsce. Niedawno ukazała się jego wystawa on-line „Opowieści z Bangladeszu”, zorganizowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

Talha Bin Shams is a talented artist from Bangladesh. He graduated from the University of Fine Arts in Dhaka, where he had studied painting and graphics. He has been in Poland for over a year and he is continuing his studies at the Institute of Cultural Sciences at the Master's degree program "Intercultural Communication in Education and the Workplace" at UMCS. She is interested in oriental and modern culture. He told Paweł Bik about his passions, interests and life in Poland. Talha Bin Shams deals with painting, drawing, graphics and designs clothes. He also creates murals. He has presented his work at several art exhibitions, both in his native Bangladesh and in Poland. Recently, his on-line exhibition "Tales from Bangladesh" was organized by the Culture and Arts Center "Resursa Obywatelska" in Radom.

    Polecamy

    Data dodania
    13 lutego 2021