Prof. Tadeusz Krzysztof Borowiecki

Borowiecki Tadeusz Krzysztof (ur. 1.09.1945 r. w Lublinie) – chemik, profesor zwyczajny, prorektor UMCS w latach 2005-2008.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (1963); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1963–1968).

Zawodowo związany z UMCS, gdzie realizował kolejne etapy kariery naukowej – stopnie doktora (1977) i doktora habilitowanego (1987) oraz tytuł profesora (2002). Był kierownikiem Zakładu Technologii Chemicznej (1991–2011), prodziekanem Wydziału Chemii ds. badań (1989–1990, 1990–1993), dziekanem Wydziału Chemii (1996-1999, 1999–2002) oraz prorektorem UMCS i członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2005–2008).

Członek Komitetu Chemii PAN (2003-2014), członek Prezydium Komitetu (2007-2011). Członek Komitetu Programowego IYC 2011 do koordynowania przygotowań i przebiegu obchodów Międzynarodowego Roku Chemii oraz Komitetu Programowego MSC-100 do koordynowania przygotowań i przebiegu obchodów setnej rocznicy otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Curie-Skłodowską (MSC-100; 2010-2011). Przewodniczący Komitetu Naukowego 54. Zjazdu PTChem i SiTPChem (2011). Od 1996 r. –konsultant w Zakładzie Katalizatorów INS w Puławach.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009) i Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011). Autor i współautor 140 oryginalnych artykułów naukowych, 12 patentów PR, trzech zgłoszeń patentowych, ponad 200 prezentacji konferencyjnych. Promotor pięciu rozpraw doktorskich. Kierownik (wykonawca) ponad 20 różnych projektów badawczych (własnych, promotorskich, projektów zamawianych i rozwojowych, badań stosowanych).

Żonaty (żona Zofia), ma dwóch synów i pięcioro wnucząt. Interesuje się muzyką klasyczną, historią i sportem.