Dr hab. Ryszard Zdyb

Zdyb Ryszard – fizyk, nauczyciel akademicki UMCS.

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie; Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku fizyka (1988–1993).

Autor i współautor 50 publikacji naukowych, 60 wystąpień konferencyjnych; dziewięciu zakończonych projektów (grantów) badawczych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w USA, Włoszech i Chinach.