Mgr Radosław Adam Janik

Janik Radosław (ur. 31.07.1973 r. w Lublinie) - PrezesZarządu istniejącej od 1932 roku Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie

Od ponad ośmiu lat kieruje firmą, która jest znanym producentem miodów naturalnych oraz niekwestionowanym liderem na rynku miodów pitnych. Pasjonat pszczelarstwa kontynuujący tradycje rodzinne. Pasiekę prowadził pradziadek i dziadek Prezesa APIS-u, a jego ojciec przez wiele lat był dyrektorem jedynego w Polsce Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.

Prezes Janik ukończył Wydział Ekonomiczny UMCS. Twierdzi, że studia miały duży wpływ na rozwój jego kariery zawodowej. Zdobył wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. W trakcie studiów brał udział w licznych projektach studenckich, co przyczyniło się do zdobycia wiedzy praktycznej oraz umiejętności radzenia sobie ze stawianymi przed nim celami. Uniwersytet jak mówi to dla niego Alma Mater. Studia zaczynał jako młody chłopak, niekoniecznie wiedzący jak chciałby pokierować swoim dalszym życiem, a ukończył je, jako wykształcony ekonomista, z konkretnym planem na przyszłość.

Doświadczenie i umiejętności zdobyte w trakcie studiów wykorzystuje w zarządzaniu firmą APIS, która pod jego kierownictwem intensywnie się rozwija i zdobywa nowe rynki zbytu. Marki miodów Spółdzielni APIS takie jak: „Jadwiga”, „Kurpiowski”, „Piastowski” czy „Staropolski”, znane są na całym świecie. Miody APIS-u eksportowane są m.in. do USA, Niemiec, Szwecji, Finlandii,  Japonii, Australii, a nawet Chin. Prezes Radosław Janik kierując APIS-em stawia na jakość i nowoczesność przy jednoczesnym zachowaniu staropolskich receptur i tradycji.

Podczas studiów zrodziło się wiele pasji, które trwają do dziś, np.: narciarstwo, windsurfing czy motoryzacja. Najciekawszym wspomnieniem z okresu studiów na UMCS dla Prezesa są czasy prób i koncertów w Zespole Tańca Ludowego UMCS, któremu dużo zawdzięcza. Nauczył się tam nie tylko wrażliwości na piękno muzyki narodowej, regionalnej i ludowej, ale też wytrwałości w przezwyciężaniu własnych słabości. W Zespole poznał wielu przyjaciół, z którymi utrzymuje kontakty do dziś. Występując w Zespole Tańca Ludowego UMCS odbył wiele wyjazdów zagranicznych z trasą koncertową. Poprzez wyjazdy z ZTL zdobywał nowe doświadczenia, poznawał nowe miejsca i ludzi oraz poszerzał swoje horyzonty.

Prezes Janik był zwycięzcą akcji „Grasz o staż”, w której wygrał staż w Dziale Marketingu jednej z lubelskich firm.

Studentom doradza uczestnictwo w jak największej liczbie praktyk i stażów, ponieważ taka wiedza praktyczna jest bezcenna i pozwala na rozwój osobisty, a tym samym na osiągnięcie sukcesu. „…Na pewno namawiałbym  także, aby zainteresować się uczestnictwem w różnych inicjatywach studenckich, w tym także w Zespole Tańca Ludowego UMCS. Mam ogromny sentyment do tego Zespołu i uważam, że jest to wspaniałe miejsce dla rozwoju młodego człowieka”.