Mgr Monika Joanna Kościołek

Kościołek Monika Joanna (ur. 8.04.1967 r. w Lublinie) – urzędnik państwowy.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1986); Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunkach prawo i administracja (1986–1993).

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie (od 2014). Pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Opatowie i Kielcach na stanowiskach: referenta, inspektora, głównego specjalisty oraz jako kierownik i naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej; w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie była specjalistą ds. pracy z rodziną oraz kierownikiem Referatu Organizacyjnego i sekretarzem gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Otrzymała list gratulacyjny Wojewody Świętokrzyskiego w związku z pracą zawodową.

Mężatka, ma dwoje dorosłych dzieci. Od 20 lat mieszka w Opatowie. Interesuje się podróżami, psychologią społeczną i medycyną. Jej pasją jest taniec.