Prof. zw. dr hab. Mieczysław Jaroniec

Jaroniec Mieczysław (ur. 1.01.1949 r. w Okrzei) – chemik, profesor zwyczajny, pracownik Kent State University w Kent (Ohio, USA).

Absolwent Liceum Pedagogicznego wLeśnej Podlaskiej (1967); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1967-1972). W 1976 r. uzyskał stopień doktora, w 1979 r. – stopień doktora habilitowanego w zakresie chemii fizycznej, w 1985 r. – stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1989 r. został profesorem zwyczajnym.

Związany z Zakładem Chemii Fizycznej UMCS jako asystent i starszy asystent (1972-1976) oraz z Zakładem Chemii Teoretycznej UMCS jako docent (1979-1985) i profesor nadzwyczajny (1985-1989), gdzie pracował do 1991 r. Od 1991 r. jest profesorem chemii w Kent State University w Kent (Ohio, USA).

Uczestniczył w wielu stażach zagranicznych, m.in. w: Departments of Physics and Chemistry, Kent State University (Kent, Ohio, USA, 1988-1990); Institute for Materials Science, McMaster University (Hamilton, Ontario, Kanada, 1985-1986); Department of Chemistry, Georgetown University (Washington D.C., USA, 1984-1985/1986); Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of USSR (Moskwa, 1978-1979); Petroleum Laboratory of Hungarian Academy of Sciences, Miskolc, (Węgry, 1976).

Jest autorem ponad 1000 publikacji naukowych, artykułów przeglądowych i monograficznych z zakresu adsorpcji, chromatografii, chemii powierzchni, chemii materiałów nanoporowatych; współautorem monografii Physical Adsorption on Heterogeneous Solids (Elsevier, Amsterdam, 1988, z R. Madey) oraz współedytorem: numeru specjalnego „Journal of Materials Science” (vol. 20, 2010 r., z D. Zhao and B.S. Hsiao) nt. Advanced Materials in Water Treatments, numeru specjalnego „Chemistry Materials” (2008, z F. Schuth) nt. Templated Materials; tomów 129, 141 i 156 serii Studies of Surface Science and Catalysis wydawanej przez Elsevier, zawierających prace z sympozjów nt. nanoporowatych materiałów(z A. Sayari); zbioru prac z sympozjum nt. nanoporowatych materiałów wydanych przez World Scientific Publishers (2008, z A. Sayari).

Zdobył pięć nagród Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (1977-1988), został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi (1984). Jest laureatem nagród: Award of the Japan Society for the Promotion of Science (1997); Honorary member of Brazilian Association of Thermal Analysis and Calorimetry (2002); Kent State Univ., Distinguished Scholar Award (2002); Kent State Univ., Advisor Excellence Award (2007); Medalu A. Waksmundzkiego, Polskie Towarzystwo Chemiczne (2007); Kent State Univ., Arts & Science College Distinguished Teacher Award (2010). Posiada tytuły: honorowego profesora UMCS (2005), doktora honoris causa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009) i doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2010).

Żonaty, ma dwoje dzieci. Żona Jadwiga ukończyła studia chemiczne oraz ma doktorat z chemii na UMCS; obecnie jest kierownikiem laboratorium analitycznego w firmie Saint-Gobain NorPro (Stow, Ohio). Syn Krzysztof jest profesorem chemii w Ohio State University (Columbus, Ohio, USA), córka Kamila ukończyła studia w Ohio State University i obecnie jest graduate student in creatvie writing w the New School (New York, USA).