Mgr Michał Karapuda

Karapuda Michał (ur. 3.09.1976 r. w Krasnymstawie) – działacz kulturalny, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie (1995); Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kierunkach filozofia (1997-2002) i socjologia (1999-2002); Wydziału School of Historical, Political and Sociological Studies na University of Exeter w Anglii na kierunku studia europejskie (2002); studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej prowadzonych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2005-2006); podyplomowych studiów menedżerskich na Politechnice Lubelskiej (2008-2009); programu European Diploma in Cultural Project Management organizowanego przez Fundację Marcela Hictera z Brukseli (2011-2012).

Dotychczas pracował w: „Gazecie Wyborczej”, Centrum Kultury w Lublinie (kierownik Działu Promocji i Marketingu), Urzędzie Miasta Lublin (obecnie jako Dyrektor Wydziału Kultury).

Był związany z grupą teatralną ALEF ZERO, Festiwalem Kultury Alternatywnej ZdaErzenia, Komisariatem Działań Artystycznych, Centrum Dowodzenia Niczym i Akademickim Miesięcznikiem Kulturalnym „Spinacz”. Brał udział w powstaniu m.in.: Nocy Kultury, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Kolegium Kultury oraz Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Pełnił funkcje: sekretarza Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2006-2008), koordynatora uczestnictwa Miasta Lublin w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy programie Miasta Międzykulturowe (2008)., szefa biura projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury – Kandydat (2008-2011), koordynatora Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w EU w 2011 r. w Lublinie. Uczestniczył w Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie (2009) oraz Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu (2011). Obecnie jest m.in.: Sekretarzem Rady Kultury Miasta Lublin przy Prezydencie Miasta Lublin, członkiem Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie, członkiem Społecznej Rady Pracodawców kierunku Animacja Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Żonaty, ma dwóch synów: Antoniego i Stanisława.