Mgr Marzena Kanak

Kanak Marzena (ur. w Kocku) – urzędnik państwowy, pracownik Kancelarii Prezydenta RP.

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Łukowie (1998); Wydziału Politologii UMCS na kierunku politologia (1998-2003); studiów podyplomowych w zakresie administrowania funduszami unijnymi (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Regularnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Jej kariera zawodowa od praktyk studenckich, poprzez staż absolwencki, wolontariat, aż do stałego zatrudnienia związana jest z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie pracowała w: Biurze ds. Społecznych, Kultury i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (kadencja Prezydenta A. Kwaśniewskiego), Biurze Inicjatyw Społecznych (kadencja Prezydenta L. Kaczyńskiego) oraz Biurze Współpracy Instytucjonalnej (aktualnie). Jej praca opiera się na pracy z ludźmi, na swoistym „przybliżaniu” postaci Prezydentów społeczeństwu.

Była organizatorką wielu spotkań z różnymi środowiskami, wśród których były: zarówno więźniarki okresu stalinowskiego, uczniowie, studenci, nauczyciele opozycjoniści, jak i ludzie kultury i sportowcy.

Ma męża Tomasza, również absolwenta Wydziału Politologii UMCS. Poznali się w murach uczelni, podczas pierwszego zjazdu absolwentów wydziału. Śmiało stwierdza, że UMCS oprócz solidnego wykształcenia, umiejętności życiowych i kilku wiernych przyjaciół dał jej również szczęście osobiste. Okres studiów wspomina jako najlepsze lata swojego życia. Od lat jest wielbicielką twórczości Agnieszki Osieckiej. Bardzo lubi jazdę na rolkach i wycieczki krajoznawcze.