Mgr Mariusz Karolak

Karolak Mariusz (ur. 4.04.1981 r. w Rykach) – instruktor w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach (2000); Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku historia (2000–2005); polonistycznych studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2007).

Od 2007 r. pracuje w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” – w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta oraz jako osoba ds. kontaktów z mediami. W latach 2006–2011 był członkiem redakcji serwisu sportowego „F1 Wyprzedź Mnie!”.

Związany z Puławami i Dęblinem. Zorganizował kilka wystaw o przeszłości Puław. Interesuje się historią swojego regionu oraz kulturą i przeszłością Szkocji, gdzie mieszkał przez kilka miesięcy. Działa społecznie w Towarzystwie Przyjaciół Dęblina (od 2009). Prowadzi blog: www.karolak.info.pl, gdzie publikuje m.in. artykuły o treściach historycznych związanych z Puławszczyzną. Jest też fotografem-amatorem. Od 20 lat interesuje się wyścigami Formuły 1. Jego marzeniem jest wydanie własnej monografii o przeszłości Puław.

Wspomnienia ze studiów: „Zdarzyło się tak, że kiedyś na zajęciach, które prowadził dr Wiesław Bondyra, wypowiadałem się na temat przywilejów szlachty, egzekucji praw i dóbr w państwie. Przejęzyczyłem się i zamiast «kasacja» powiedziałem «kastracja». Było wesoło do końca zajęć!”.