Płk WP Lech Piotr Kochanowski

Kochanowski Lech Piotr (ur. 4.12.1940 r. w Lublinie) – prokurator, pułkownik Wojska Polskiego.

Absolwent Wydziału Prawa UMCS na kierunku prawo (1960–1967). Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie. Ukończył Studium Wojskowe przy UMCS, kursy doskonalenia oficerów w Wojsku Polskim i z zakresu prawa wojskowego oraz inne kursy zawodowe.

Był aplikantem prokuratury powszechnej i radcą prawnym w przedsiębiorstwie państwowym (1968-1971). Pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Lublinie na różnych stanowiskach prokuratorskich (1971-2000), w tym na stanowisku szefa (1990-2000). Pracował jako wykładowca z zakresu zagadnień prawnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej przeszedł w stan spoczynku w stopniu pułkownika. W latach 2000–2005 pełnił funkcję prokuratora IPN w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. W 2005 r., w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, otrzymał status prokuratora w stanie spoczynku.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski; Srebrnym Krzyżem Zasługi; złotą odznaką „Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny”; złotą odznaką za „Zasługi dla Obronności Kraju” oraz kilkoma odznaczeniami różnych resortów, a także srebrną i złotą odznaką „Zasłużony dla Miasta Lublina”.

Żonaty, ma córkę i dwoje wnucząt. Interesuje się zagadnieniami prawnymi, polityką i turystyką.

Wspomnienia ze studiów: „Czas studiów był dla mnie okresem nauki i zabawy w gronie kolegów i koleżanek. Wspominam go bardzo dobrze. Obfitował w wiele przyjemnych zdarzeń, które pozostały w mojej pamięci”.