Dr hab Beata Dorota Brzozowska-Zburzyńska

Brzozowska-Zburzyńska Beata Dorota (ur. 7.03.1970 r. w Poniatowej) – romanista, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej (1989); Wydziału Humanistycznego na kierunku filologia romańska (1989–1994).

Od 1995 r. jest nauczycielem akademickim w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS (w latach 1995–2004 na stanowisku asystenta, od 2004 r. na stanowisku adiunkta; w latach 2007-2010 była zastępcą dyrektora tegoż Instytutu). Od 1997 do 1999 była lektorem języka polskiego w Zakładzie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Grenadzie w Hiszpanii. W latach 2005–2010 pracowała jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. W latach 2011-2013 była opiekunem naukowym specjalności język hiszpański i wykładowcą w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, Asociación Internacional de Hispanistas i Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

Otrzymała Nagrodę Indywidualną III stopnia rektora UMCS (2010). Odbyła staż naukowy w Uniwersytecie Marc Bloch w Strasburgu, przyznany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej (2002), a także staż naukowy w Bibliotece Narodowej w Madrycie, przyznany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii (2006). Jest autorką licznych publikacji naukowych.

Zamężna, ma trzy córki. Należała do chóru „Szczygiełki” i zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua”, była prezesem Stowarzyszenia Miłośników Śpiewu Chóralnego „Cum Musica”. Obecnie śpiewa w chórze „Szczygiełki Fenix”.

Wspomnienia ze studiów: „Egzamin wstępny i zajęcia na I roku studiów odbywały się w małym, prowizorycznym baraku, na miejscu którego stoi obecnie nowy budynek Wydziału Humanistycznego”.