Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Krzysztof Komosa

Komosa Andrzej Krzysztof (ur. 20.03.1951 r. w Lublinie) – chemik, nauczyciel akademicki.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1969); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1974-1969). W 1983 r. uzyskał stopień doktora, a w 2003 r. stopień doktora habilitowanego (rozprawa: Fizykochemiczne problemy oznaczania i zachowanie się izotopów plutonu w środowisku z uwzględnieniem beta-promieniotwórczego Pu-241).

Od 1974 r. jest zatrudniony w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów na Wydziale Chemii UMCS. W latach 1989-1991 odbył staż naukowy w Instytucie J. Stefana w Lublanie (Słowenia). Był kierownikiem grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2005-2008 (Badania bioakumulacji radioizotopów i metali ciężkich u ptaków z obszaru wschodniej Polski) oraz Narodowego Centrum Nauki w latach 2010-2013 (Mechanizmy różnicowania kumulacji pierwiastków metalicznych i radionuklidów w biotycznych i abiotycznych komponentach ekosystemów wschodniej Polski o rożnym stopniu odkształcenia).

Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004) oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2008).

Wypromował 3 doktorów, 24 magistrów i 7 dyplomantów. Jego zainteresowania naukowe to: radiochemia, radioekologia, oznaczanie radionuklidów w środowisku (izotopy sztuczne, w tym transuranowce). Opublikował 75 prac naukowych, brał udział w 71 konferencjach.