Mgr Andrzej Bielecki

Bielecki Andrzej (ur. 12.05.1968 r. w Chełmie) – funkcjonariusz Straży Granicznej.

Absolwent Technikum Mechanicznego w Chełmie (1988); Wydziału Politologii UMCS na kierunku politologia (1995-2000); studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012).

Jest funkcjonariuszem Straży Granicznej w stopniu majora oraz Komendantem Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie. W latach 2006–2014 był zastępcą komendanta Placówki Straży Granicznej w Dorohusku.

Żonaty, ma dwoje dzieci – córka ma 18 lat, syn – 8 lat. Jego hobby to sport i muzyka.