Skład osobowy Rady Naukowej:

Władze Instytutu

 • dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Irena A. Pidek - zastępca przewodniczącego

Profesorowie tytularni

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Prof. dr hab. Waldemar Kociuba
 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 • Prof. dr Jean Poesen
 • Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki

Doktorzy habilitowani, profesorowie UMCS

 • Dr hab. Jacek Chodorowski
 • Dr hab. Stanisław Chmiel
 • Dr hab. Jarosław Dawidek
 • Dr hab. Grzegorz Janicki
 • Dr hab. Przemysław Mroczek
 • Dr hab. Marek Nowosad
 • Dr hab. Andrzej Plak
 • Dr hab. Piotr Zagórski
 • Dr hab. Paweł Zieliński

Doktorzy habilitowani

 • Dr hab. Leszek Gawrysiak
 • Dr hab. Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 • Dr hab. Piotr Kulesza

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

 • Dr Mateusz Dobek
 • Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • Dr Jarosław Pietruczuk

Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Doktorantów

 •  

Sekretarz Rady

 • Mgr Katarzyna Jaksim

Zaproszeni goście

 • Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 • Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont
 • Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
 • Dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
 • Prof. dr hab. Józef Superson
 • Dr Krzysztof Bartoszek
 • Mgr Justyna Jawiarczyk
 • Aleksandra Kukiełka – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • Mgr Anna Bukowska – przedstawiciel Związków Zawodowych