Skład osobowy Rady Naukowej:

Władze Instytutu

  • dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący Rady
  • prof. dr hab. Irena A. Pidek

Profesorowie tytularni

  • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
  • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
  • Prof. dr Jean Poesen
  • Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki

Doktorzy habilitowani, profesorowie UMCS

  • Dr hab. Jacek Chodorowski
  • Dr hab. Stanisław Chmiel
  • Dr hab. Jarosław Dawidek
  • Dr hab. Grzegorz Janicki
  • Dr hab. Waldemar Kociuba
  • Dr hab. Przemysław Mroczek
  • Dr hab. Marek Nowosad
  • Dr hab. Piotr Zagórski
  • Dr hab. Paweł Zieliński

Doktorzy habilitowani

  • Dr hab. Leszek Gawrysiak
  • Dr hab. Renata Kołodyńska-Gawrysiak
  • Dr hab. Piotr Kulesza
  • Dr hab. Andrzej Plak

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

  • Dr Mateusz Dobek
  • Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
  • Dr Jarosław Pietruczuk

Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Doktorantów

  •  Mgr Aleksandra Bober

Sekretarz Rady

  • Mgr Katarzyna Jaksim

Zaproszeni goście

  • Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
  • Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski
  • Prof. dr hab. Maria Łanczont
  • Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
  • Dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
  • Prof. dr hab. Józef Superson
  • Dr Krzysztof Bartoszek
  • Mgr Justyna Jawiarczyk
  • Aleksandra Kukiełka – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  • Mgr Anna Bukowska – przedstawiciel Związków Zawodowych