Rekrutacja

Uwaga kandydaci!

Prowadzimy rekrutację na VIII edycję studiów, które rozpoczynają się w październiku 2023 r. Mamy tylko 16 miejsc, byś kształcił się w komfortowych warunkach. Zarezerwuj już dzisiaj miejsce dla siebie! 

Na studia zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych, nastwione na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności coachingowych, m.in. do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów.


Zasady kwalifikacji na kierunek:

warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Limit miejsc: 16.


Opłata za studia:

 • semestr I – 4 500 zł
 • semestr II – 4 500 zł
 • semestr III – 4 500 zł

Łącznie – 13 500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 10 %:

 • semestr I – 4 050 zł
 • semestr II – 4 050 zł
 • semestr III – 4 050 zł

Łącznie – 12 150 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 5 %:

 • semestr I – 4 275 zł
 • semestr II – 4 275 zł
 • semestr III – 4 275 zł

Łącznie – 12 825 zł

Możliwa jest płatność w trzech ratach (za każdy semestr) lub wpłata za całość.

Numer konta dla VIII edycji zostanie podany w późniejszym terminie.


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 30 września 2023 r.
Dokumenty należy złożyć do 3 października 2023 r. lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/9
20-031 Lublin

z dopiskiem: Rekrutacja na VIII edycję studiów podyplomowych „Coaching i mentoring”.


Informacji udzielają:

mgr Magdalena Białkowska
tel. (81) 537-27-72
e-mail:  magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

dr Monika Baczewska-Ciupak
tel. (81) 537-57-15, 791-288-335
e-mail:  monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

mgr Karolina Żmudzka
tel. 883-030-356

Czas trwania: 3 semestry  łącznie 410 godzin

Data rozpoczęcia zajęć: VIII edycja – 28-29.10.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.