Harmonogram

Harmonogram zjazdów VII edycji studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” :

I semestr

I zjazd 29-30.10.2022 r.
II zjazd 19-20.11.2022 r.
III zjazd 10-11.12.2022 r.
IV zjazd 17-18.12.2022 r.
V zjazd 14-15.01.2023 r.
VI zjazd 28-29.01.2023 r.
VII zjazd 11.02.2023 r.
VIII zjazd 18-19.02.2023 r.

II semestr

IX zjazd 4-5.03.2023 r.
X zjazd 25-26.03.2023 r.
XI zjazd 15-16.04.2023 r.
XII zjazd 13-14.05.2023 r. ONLINE
XIII zjazd 20-21.05.2023 r.
XIV zjazd 3-4.06.2023 r.

III semestr

XV zjazd 14-15.10.2023 r.
XVI zjazd 28-29.10.2023 r.
XVII zjazd 18-19.11.2023 r.
XVIII zjazd 9-10.12.2023 r. ONLINE
XIX zjazd 16-17.12.2023 r.
XX zjazd 13-14.01.2024 r.
XXI zjazd 3-4.02.2024 r.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów oraz przeprowadzenia części zajęć w formule online w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności.