Akredytacja

Studia podyplomowe Coaching i mentoring realizowane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to jedyny w województwie lubelskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest oparty na rzetelnej wiedzy, zgodny z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi Izby Coachingu i ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia procesu coachingowego.

Co zyskasz, wybierając akredytowany program szkolenia coachów?

 1. Masz pewność, że program obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w pracy coacha.
 2. Możesz oczekiwać, że trenerzy prowadzący zajęcia są coachami praktykami a także mają  doświadczenie trenerskie w nauczaniu coachingu.
 3. Masz pewność, że zajęcia teoretyczne prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i nauczycieli akademickich.
 4. Wiesz, że uczelnia jasno określiła kryteria takie jak sposób rekrutacji, zawarcie umowy z uczestnikiem szkolenia, zasady uczestnictwa, wymagania egzaminacyjne, sposób nadrobienia opuszczonych zajęć, reguły płacenia, zwrotu zaliczki.
 5. Masz gwarancję, że uczelnia prowadzi zajęcia praktyczne – minimum 70% praktyki, maksimum 30% teorii.
 6. Wiesz, że już w czasie trwania studiów będziesz działać samodzielnie w roli coacha.
 7. Doświadczysz superwizji coachingu, poznasz jej wpływ na swój warsztat pracy i samoświadomość jako coach.
 8. Masz oparcie w uczelni, która  będzie czuwać nad twoim rozwojem poprzez superwizję prowadzonego przez ciebie procesu coachingu.
 9. Godziny superwizji odbyte w trakcie studiów zostaną zaliczone w procesie akredytacji na coacha Izby Coachingu.
 10. Nie będziesz musiał udowadniać, że kształcenie objęło wszystkie wymagane przez Izbę Coachingu kompetencje.

Korzyści dla absolwentów akredytowanego kierunku:

 • certyfikat ukończenia akredytowanego programu kształcenia coachów wydawany przez Izbę Coachingu,
 • obniżona cena superwizji przez rok od ukończenia studiów (cena jak dla członka Izby Coachingu),
 • skrócona ścieżka i znacznie niższa cena akredytacji w Izbie Coachingu,
 • inne korzyści wypracowywane na bieżąco przez Izbę Coachingu dla jej członków oraz absolwentów akredytowanych kierunków.

Dołącz do grona profesjonalistów! Zapraszamy.