O studiach

Studia podyplomowe Coaching i mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych. Studia ukształtują w Tobie postawę coacha i rzetelnie przygotują do pełnienia zawodu. Nauczymy Cię pracować z klientami z wykorzystaniem narzędzi life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu. Doświadczysz unikalnego połączenia teorii z praktyką, rozwiniesz zarówno kompetencje niezbędne do skutecznej pracy, jak również kompetencje przywódczo-organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów edukacyjnych i biznesowych.

Wysoki poziom merytoryczny gwarantuje przyznana studiom Akredytacja Izby CoachinguZadbaliśmy o doświadczoną kadrę dydaktyczną – będą Cię uczyć akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu, uznani trenerzy oraz renomowani wykładowcy UMCS.

Coaching i mentoring:

410 godzin kształcenia | 3 semestry | 70% praktyki | 4 moduły tematyczne

Dlaczego te studia są wyjątkowe?

 • to jedyny w województwie lubelskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu
 • dostajesz kompletny pakiet wiedzy i umiejętności coachingowych i biznesowych, dzięki czemu nie będziesz musiał się doszkalać na innych kursach
 • przygotujemy Cię do wyjścia na rynek, oferowania i sprzedaży swoich usług
 • studia dają możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz  czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności a także zbudowania postawy coacha – dlatego kształcenie trwa 3 semestry
 • już w trakcie studiów zaczniesz swoją praktykę i pracę z klientem
 • stawiamy na kształcenie praktyczne: 70% praktyki, 30% teorii podczas 410 h nauki
 • będziesz pracować w małej grupie maksymalnie 16 uczestników
 • przygotujemy Cię do pracy z różnymi klientami – poznasz narzędzia life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego, mentoringu
 • zyskasz wymaganą liczbę godzin kształcenia praktycznego potrzebną do ubiegania się o akredytację w organizacjach zrzeszających coachów: Izba Coachingu, ICF, EMCC
 • przygotujemy Cię do współpracy z klientami z uwzględnieniem prawnych aspektów prowadzenia biznesu (ochrona danych osobowych,  RODO, przygotowywanie umów)
 • przeprowadzisz sesje coachingowe pod okiem akredytowanego superwizora
 • poznasz zawód coacha „od kuchni”
 • poznasz ważne zagadnienie work-life balanceprofilaktyki wypalenia zawodowego
 • poznasz fundamenty coachingu i mentoringu – sięgniesz do źródła naukowych podstaw zakorzenionych w filozofii, psychologii, neurobiologii, kognitywistyce i socjologii – zobaczysz sens stosowania narzędzi i technik oraz merytoryczne uzasadnienie tego, co dzieje się w pracy z klientem
 • będą Cię uczyć praktycy: akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu, ICF, terapeuci, trenerzy, mentorzy oraz naukowcy
 • część zajęć jest dostosowana do kształcenia w formie online

Czym nasze studia różnią się od innych studiów i kursów?

 • tylko u nas dostaniesz kompletny pakiet umiejętności coachingowych oraz z zakresu rozwoju własnego biznesu, marketingu, wyjścia na rynek i sprzedaży własnych usług – tego nie ma nigdzie indziej
 • nie będziesz musiał się dokształcać na innych kursach – zaoszczędzisz czas i pieniądze
 • już w trakcie studiów zaczniesz swoją praktykę i pracę z klientem
 • nauczysz się pracować w obszarach: life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego, mentoringu
 • te studia to jedyny w województwie lubelskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu
 • otrzymasz certyfikat ukończenia jednodniowego seminarium „Prosperuj jako coach”
 • otrzymasz dodatkowy certyfikat ukończenia akredytowanego przez Izbę Coachingu programu szkolenia coachów i pakiet wielu korzyści
 • masz gwarancję, że kształcić Cię będą profesjonaliści – akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu
 • poznasz zawód „od kuchni” uczestnicząc w panelach dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi – praktykującymi coachami

Kształtujemy kluczowe kompetencje coacha

Wiedza:
 • Wiedza wspierająca opanowanie i rozwój postawy i umiejętności coacha.
 • Wiedza jako baza projektowania i realizowania procesu coachingu.
 • Znajomość kilku modeli pracy w procesie coachingu.
 • Znajomość kodeksu etycznego Izby Coachingu i ICF.
 • Wiedza o zachowaniach człowieka.
 • Wiedza z zakresu innych form specjalistycznego wsparcia spoza obszaru coachingu.
Umiejętności:
 • Zbudowanie i utrzymywanie relacji zaufania.
 • Zawieranie kontraktu, określanie celów i utrzymywanie procesu prowadzącego do ich realizacji.
 • Tworzenie oraz utrzymywanie relacji partnerskiej – równorzędnej.
 • Zadawanie pytań.
 • Wspieranie zmiany, praca z obiekcjami czy oporem.
 • Budowanie zaangażowania klienta w kreowanie zmiany.
 • Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu.
 • Systemowe podejście do człowieka (człowiek jako system oraz jako element szerszego systemu).
 • Wykorzystanie superwizji do rozwoju zawodowego.
Postawa:
 • Stosowanie kodeksu etycznego Izby Coachingu i ICF.
 • Stały rozwój zawodowy i podleganie superwizji.

Dla kogo?

Na studia zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych, nastwione na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności coachingowych, m.in. do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne Izby Coachingu i ICF, stale rozwija się zawodowo i korzysta z superwizji. Posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania procesu coachingu. Zna różne modele pracy z klientem. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w kreowanie zmiany. Systemowo podchodzi do człowieka. Wie jakie stoją przed nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie. Potrafi dotrzeć do klienta i zaoferować mu swoje usługi.


Korzyści dla absolwentów

 • zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego przez Izbę Coachingu programu
 • skrócenie ścieżki akredytacji i niższe ceny za akredytację w Izbie Coachingu
 • obniżona cena superwizji organizowanych przez Izbę Coachingu przez rok od ukończenia studiów
 • specjalne akcje rabatowe na programy, szkolenia i warsztaty organizowane w przyszłości przez Izbę Coachingu
 • certyfikat ukończenia 10 h seminarium „Prosperuj jako coach” wydany przez Małgorzatę Żukowską

Gdzie realizujemy praktyki?

W ramach realizacji praktyk przez naszych studentów współpracowaliśmy z organizacjami i instytucjami otwartymi na rozwój pracowników. Zapewnialiśmy im bezpłatne kilkumiesięczne wsparcie naszych słuchaczy-przyszłych coachów w obszarze life coachingu, coachingu biznesowego i coachingu edukacyjnego.