Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji na konkretny temat?

Do Twojej dyspozycji są osoby odpowiedzialne za organizację studiów:

related related related

dr Monika Baczewska-Ciupak

mgr Karolina Żmudzka

dr hab. Andrzej Kapusta,
prof. UMCS


Kierownik
studiów podyplomowych

 • odpowiedzialność za organizację i realizację programu studiów
 • bieżąca kontrola jakości kształcenia
 • bieżąca kontrola i analiza wyniku finansowego studiów
 • nadzór nad obsługą administracyjną słuchaczy
 • program studiów
 • kadra 
 • rekrutacja na studia
Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1305
20-031 Lublin
tel. (81) 537-57-15, 791-288-335
e-mail:  monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl


Kierownik merytoryczny
studiów podyplomowych

 • program studiów
 • kadra 
 • rekrutacja na studia
 • harmonogram zajęć
tel. 883-030-356


Członek honorowy komitetu organizacyjnego 
studiów podyplomowych

 • program studiów
 • kadra

Instytut Filozofii UMCS
Katedra Estetyki i Filozofii Kultury
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/339
20-031 Lublin

tel. 501-031-958
e-mail: andrzej.kapusta@mail.umcs.pl

 

 


mgr Magdalena Białkowska

mgr Tomasz Poślada

Obsługa administracyjna

 • rekrutacja na studia
 • umowy
 • karty słuchacza
 • opłaty

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/9
20-031 Lublin
tel. (81) 537-27-72
e-mail: magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

Obsługa logistyczno-techniczna

 • nadzór nad otwarciem/zamknięciem oraz wyposażeniem sali wykładowej/warsztatowej
 • nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/9
20-031 Lublin
tel. (81) 537-27-13
e-mail: tomasz.poslada@mail.umcs.pl


related

Jesteśmy na Facebooku!