Rada programowa

 dr hab. prof. UMCS Anna Rakowska

Przewodnicząca Rady Programowej

prof. dr. hab. Agnieszka Sitko-Lutek

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak

prof. UŁ dr hab. Joanna Cewińska

prof. UEW dr hab. inż.  Anna Cierniak-Emerych

prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

prof. dr hab. Małgorzata Gableta

prof. US dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec

prof. US dr hab. Wojciech Jarecki

prof. dr hab.  Marta Juchnowicz

prof. dr hab.  Maria Wanda Kopertyńska

prof. dr hab.  Dagmara Lewicka

prof. dr hab.  Anna Lipka

prof. dr hab.  Bogdan Nogalski

prof. UEP dr hab. Beata Skowron-Mielnik

prof. dr hab.  Aleksy Pocztowski

prof. UE dr hab.  Marzena Stor

prof. dr hab.  Janusz Strużyna

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

prof. dr hab.  Jan Szambelańczyk

prof. dr hab.  Czesław Szmidt

prof. SGH dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak

prof. UŁ dr hab. Izabela Warwas

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

prof. dr hab. Czesław Zając