Program Zjazdu

 

Program Zjazdu zostanie opublikowany  w późniejszym terminie.

 

Miejsce Zjazdu:

Chatka Żaka; Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin