Opłaty

Wariant zdalny

Wariant pełny

650 złotych

1150 złotych

cena obejmuje zdalne uczestnictwo oraz publikację.

opłata za pełne uczestnictwo (publikacja, udział w obradach, 2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe); cena nie obejmuje hotelu.

250 złotych

 

cena obejmuje uczestnictwo zdalne bez publikacji

250 złotych

cena obejmuje uczestnictwo zdalne współautora

 

Linki do hoteli, z którymi mamy wynegocjowane zniżki prześlemy w późniejszym terminie.

Wpłaty prosimy kierować na konto: 14114010940000290516001132 (posiadacz: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 

Dokonując wpłaty, w tytule przelewu prosimy wpisać: ZZL-XI_NAZWISKO_IMIĘ. 

 

Jednocześnie, mając na uwadze nieprzewidywalność rozwoju sytuacji epidemicznej, zakładamy możliwość dokonywania opłaty konferencyjnej w kilku następujących  wariantach:

  • 250 zł z dopiskiem "uczestnictwo zdalne bez publikacji";
  • 250 zł z dopiskiem "uczestnictwo zdalne współautora";
  • 650 zł z dopiskiem „wariant zdalny”, potem istnieje możliwość dopłaty do wariantu pełnego; 
  • 500 zł z dopiskiem „dopłata do wariantu pełnego”;
  • 1150 zł z dopiskiem „wariant pełny”.

 

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, w tym wymogów redakcyjnych lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.