Kontakt

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Iwona Mendryk

tel. 501436542

 

Organizatorzy:

Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości

dr hab. prof. UMCS Agnieszka Karman

dr hab. prof. UMCS Mariusz Hofman

dr Grzegorz Grela

dr Aneta Karasek

dr Agnieszka Piasecka

mgr Paweł Wójcik

mgr Magdalena Oronowicz

mgr Sylwia Sagan
Katedra Zarządzania

dr Dorota Chmielewska –Muciek

dr Bartłomiej Twarowski

dr Bartłomiej Zinczuk

dr Kinga Bednarzewska

mgr Jacek Jakubczak

mgr Patrycja Marzec

Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

 Adres e-mail: zjazd.katedr.zzl.21@gmail.com

zgloszenia.zzl2021@poczta.umcs.lublin.pl