Publikacje

  • Rozdział w monografii (20 pkt.)
  • Czasopismo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  (20 pkt. język angielski)
  • Zeszyty Naukowe/Cracow Review of Economics and Management (20 pkt.)
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska (20 pkt.; język angielski)