Publikacje

  • Rozdział w monografii (20 pkt.)
  • Czasopismo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  (20 pkt. język angielski)
  • Zeszyty Naukowe/Cracow Review of Economics and Management (20 pkt.)
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska (20 pkt.; język angielski)

 

Przygotowanie artykułów XI Zjazd Katedr ZZL

Wytyczne dotyczące zasad formatowania tekstów znajdują się w poniższym pliku.

 

Przesyłanie artykułów:

Opracowane artykuły prosimy przesyłać na adres: zgloszenia.zzl2021@poczta.umcs.lublin.pl

W przypadku zakwalifikowania artykułu do publikacji w Zeszytach Naukowych UEK  lub w Annales UMCS autor/autorzy będą proszeni o dostosowanie artykułu do wymogów redakcyjnych danego czasopisma.