Panele tematyczne

Planujemy, że oprócz tradycyjnych prezentacji, część przestrzeni konferencyjnej może zostać zorganizowana elastycznie przez samych uczestników zjazdu w formie paneli tematycznych, co ma stanowić aktywizującą formę uczestnictwa umożliwiającą wymianę wiedzy i poglądów związanych z nowymi nurtami i problemami. Panele pomagają rozwijać nowe tematy i pomysły, czasem nieco rozszerzając, czy uzupełniając problematykę  konferencji. Panele stwarzają także możliwości współpracy. 

Zainteresowane osoby mogą zgłosić i zaprojektować,  a następnie przeprowadzić „swój” panel. Istnieje możliwość organizacji paneli w języku angielskim.

Zasady dotyczące organizacji paneli tematycznych:

- czas trwania panelu ok. 90 minut;

- zaproponowanie tematu panelu oraz wskazanie celów spotkania;

- załączenie listy osób, które wezmą udział w panelu (m.in. 4 uczestników panelu);

- wstępnie określenie formy organizacji panelu (zdalnie, tradycyjnie, mieszana forma);

- określenie języka prowadzenia panelu;

- przesłanie propozycji do Organizatorów do dnia 30 stycznia 2021.