Ważne terminy

Informacje organizacyjne/ Ważne terminy

Nadsyłanie zgłoszeń: 30 stycznia 2021

Przesłanie abstraktów: 30 stycznia 2021

Nadsyłanie propozycji paneli tematycznych: 30 stycznia 2021

Informacja o wstępnej akceptacji tekstu: 10 lutego 2021

Przesłanie pełnych tekstów referatów: 30 kwietnia 2021

Wniesienie opłaty konferencyjnej: 31 maja 2021

 

Miejsce Zjazdu:

Chatka Żaka; Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin