Rada Naukowa

Reflections. Students’ Scientific Papers UMCS

Zeszyty Naukowe Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

(ISSN 2956-5138)

Rada Naukowa Czasopisma:

dr hab. Renata Bizek – Tatara

dr hab. Beata Brzozowska - Zbyrzyńska

dr hab. Marcin Kojder

dr hab. Jarosław Krajka

dr hab. Anna Maziarczyk

prof. dr hab. Alina Orłowska

dr hab. Jolanta Pacyniak

dr hab. Anna Pastuszka

dr hab. Joanna Pędzisz

prof. dr hab. Barbara Sadownik

dr hab. Anna Tryksza