Lista Recenzentów

Recenzenci

Reflections. Students’ Scientific Papers UMCS 

Zeszyty Naukowe Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

(ISSN 2956-5138)

Vol. 1 / 2021:

1. dr hab. Beata Brzozowska - Zbyrzyńska

2. dr hab.  Marcin Kojder

3. dr hab. Anna Maziarczyk

4. dr hab. Anna Pastuszka

5. dr hab. Joanna Pędzisz

6. dr Rafał Augustyn

Vol. 2 / 2022: 

prof. dr hab. Janusz Bień

dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska

dr Łukasz Kumięga

dr hab. Anna Pastuszka

dr hab. Mariola Pietrak

dr hab. Piotr Sorbet

prof. dr hab. Anna Warda