Komitet redakcyjny

Reflections. Students' Scientific Papers UMCS

Zeszyty Naukowe Student ow Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

(ISSN 2956-5138)

 

Redakcja

dr Beata Kasperowicz-Stążka

Katedra Germanistyki UMCS

beata.kasperowicz-stazka@mail.umcs.pl

tel. +48 600059922

 

dr Jolanta Sękowska

Katedra Germanistyki UMCS

jolanta.sekowska@mail.umcs.pl 

tel. +48 695570695

 

Opracowanie redakcyjne:

Aleksandra Grzegorczyk

Kamila Kowalczyk

 

Kontakt

Koło Naukowe Germanistów

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Budynek Nowej Humanistyki, piętro V, gab. 505

tel. 81 537 2612

kolonaukowegermanistow@mail.umcs.pl

www.kng.umcs.pl