O czasopiśmie

Reflections. Students’ Scientific Papers UMCS - Zeszyty Naukowe Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (ISSN 2956-5138) są studenckim czasopismem naukowym publikowanym przez Koło Naukowe Germanistów UMCS w Lublinie.

Czasopismo jest dedykowane studentom kierunków filologicznych i neofilologicznych, którzy w formie artykułów prezentują swoje dociekania naukowe z szeroko pojętych dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki, komparatystyki oraz metodyki i dydaktyki języka polskiego oraz dydaktyki języków obcych.

Artykuły publikowane są w językach kierunkowych, tj. angielskim, białoruskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim oraz włoskim.

Wszystkie artykuły ukazujące się w Reflections Students’ Scientific Papers są recenzowane przez pracowników naukowych, przedstawicieli danej dyscypliny, będących pracownikami polskich i zagranicznych uczelni. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wydawane artykuły spełniały etyczne i naukowe standardy wydawnicze.

Czasopismo jest rocznikiem publikowanym w wersji elektronicznej na stronie: www.reflections.umcs.pl

Wszystkich studentów zachęcamy do zamieszczania na łamach Reflections. Students’ Scientific Papers UMCS swoich prac naukowych, projektów badawczych oraz recenzji w języku polskim lub języku obcym w ramach podanych dyscyplin. Na prace czekamy każdego roku do 31 marca, wówczas numer ukaże się w drugiej połowie roku, i do 31 grudnia. Artykuły nadesłane do końca roku kalendarzowego ukażą się w naszym czasopiśmie w połowie następnego roku.

 

Redakcja