Planowane terminy posiedzeń Rady Naukowej INoZiŚ w roku akademickim 2019/2020

2019 rok:

 • 09 października
 • 13 listopada
 • 4 grudnia


2020 rok:

 • 15 stycznia
 • 11 marca
 • 15 kwietnia - posiedzenie odwołane ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2. Sprawy objęte porządkiem obrad przewidzianym na kwiecień, będą procedowane w późniejszym terminie
 • 13 maja - posiedzenie odwołane ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2. Sprawy objęte porządkiem obrad przewidzianym na maj, będą procedowane w późniejszym terminie
 • 1 lipca
 • 21 października - e-spotkanie (MS Teams) 
 • 11 listopada - e-spotkanie (MS Teams)
 • 9 grudnia - e-spotkanie (MS Teams)

2021 rok: 

 • 22 stycznia - e-spotkanie (MS Teams) połączone z otwartym zebraniem pracowników Instytutu

Skład osobowy Rady Instytutu:

Władze Instytutu

 • dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Irena A. Pidek

Profesorowie tytularni

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 • Prof. dr Jean Poesen

Doktorzy habilitowani, profesorowie UMCS

 • Dr hab. Jacek Chodorowski
 • Dr hab. Stanisław Chmiel
 • Dr hab. Jarosław Dawidek
 • Dr hab. Grzegorz Janicki
 • Dr hab. Waldemar Kociuba
 • Dr hab. Marek Nowosad
 • Dr hab. Piotr Zagórski
 • Dr hab. Wojciech Zgłobicki
 • Dr hab. Paweł Zieliński

Doktorzy habilitowani

 • Dr hab. Leszek Gawrysiak
 • Dr hab. Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 • Dr hab. Piotr Kulesza
 • Dr hab. Przemysław Mroczek
 • Dr hab. Andrzej Plak

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

 • Dr Mateusz Dobek
 • Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • Dr Jarosław Pietruczuk

Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Doktorantów

 •  Mgr Karolina Łabęcka

Zaproszeni goście

 • Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 • Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont
 • Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
 • Dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
 • Prof. dr hab. Józef Superson
 • Dr Krzysztof Bartoszek
 • Mgr Kamil Kultys – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • Mgr Anna Bukowska – przedstawiciel Związków Zawodowych
 • Mgr Katarzyna Jaksim – sekretarz Rady