Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela oraz nauczyciela psychologa - rekrutacja na studia podyplomowe.

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela” oraz „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa”.

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela” adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, niemających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela”

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa” adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w  przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa”

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2020