Aktualności

Nauczanie języka polskiego jako obcego - rekrutacja na...
29.05.2020

Nauczanie języka polskiego jako obcego - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 30 września 2020 r. trwa nabór na studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego. więcej
Administracja publiczna - rekrutacja na studia podyplomowe
08.05.2020

Administracja publiczna - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 30 września 2020 r. trwa nabór na studia podyplomowe Administracja publiczna. więcej
Start rekrutacji na Administrację Wydziału Zamiejscowego...
06.05.2020

Start rekrutacji na Administrację Wydziału Zamiejscowego w Puławach

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe z Administracji na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. więcej
Neurologopedia - rekrutacja na studia podyplomowe
27.04.2020

Neurologopedia - rekrutacja na studia podyplomowe

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe z neurologopedii. więcej
Logopedia - rekrutacja na studia podyplomowe
07.04.2020

Logopedia - rekrutacja na studia podyplomowe

Rozpoczęła się rekrutacja na czterosemestralne studia podyplomowe z logopedii. więcej
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób...
03.03.2020

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie - wydłużenie rekrutacji

Do 10 kwietnia br. trwa rekrutacja na studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie. więcej
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela oraz...
02.03.2020

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela oraz nauczyciela psychologa - wydłużenie rekrutacji!

Do 20 marca br. wydłużona została rekrutacja na studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela” oraz „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa”. więcej
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu -...
13.02.2020

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - rekrutacja

Do 29.02.2020 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. więcej
2