Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - nowym Rektorem UMCS!

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski będzie Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w kadencji 2020-2024! Tak zdecydowało dziś kolegium elektorów reprezentujących społeczność akademicką UMCS. Prof. Dobrowolski jest geografem fizycznym, geomorfologiem i paleogeografem, autorem ponad 220 artykułów naukowych (w tym 30 indeksowanych w bazie Web of Science), 2 książek, 20 rozdziałów w monografiach i ok. 100 publikacji konferencyjnych (Indeks Web of Science H=10). Związany zawodowo z UMCS od 1987 r. Obecnie jest Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS oraz pracownikiem Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku.

Prof. Dobrowolski jest członkiem licznych organizacji i komitetów naukowych, był kierownikiem 2 i głównym wykonawcą 11 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR). Jest m.in. współautorem kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla administracji publicznej. Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk (za rozprawę doktorską) i Nagrody Naukowej i Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz (za osiągnięcie habilitacyjne). Od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. 

Czteroletnia kadencja nowo wybranego Rektora UMCS rozpocznie się 1 września br. Prorektorami zostaną: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska (Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia), prof. Zbigniew Pastuszak (Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką), prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej) oraz prof. Arkadiusz Bereza (Prorektor ds. Ogólnych).

Wybory odbyły się w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Oto, co powiedział Rektor elekt podczas briefingu prasowego tuż po zakończeniu głosowania.

    Polecamy

    Data dodania
    26 czerwca 2020