Praca zdalna – projekt HRD Lab

Tytuł projektu:

Badania poziomu akceptacji hybrydowych form pracy zdalnej pracowników wykwalifikowanych w kontekście posiadanych przez nich zasobów osobistych

Zespół badawczy: 

dr hab. Andrzej Różański, prof. Uczelni, kierownik Pracowni Rozwoju Zasobów Ludzkich UMCS (HRD_Lab).

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni, pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Pedagogiki Społecznej UMCS

dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni, pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki UMCS.

dr Anna Stachyra-Sokulska, pracownik  w Katedrze Psychologii Społecznej  UMCS.

dr Małgorzata Chojak – kierownik Laboratorium Badań nad Neuroedukacją, kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego NeuroEduLab, pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Dydaktyki w Instytucie Pedagogiki UMCS.

 

Link do kwestionariuszy (dla osób zakwalifikowanych do badań)……………