Dyrektor Instytutu

dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS

Dyżur
Poniedziałek 09.00-11.00

tel. (81) 537-63-06

mail: stanislawa.byra@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, pok. 37

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki
dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia

Dyżur
Środa 10.00-14.00
Piątek 13.00-15.00

tel. (81) 532-63-19

mail: barbara.bilewicz@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, pok. 47

SEKRETARIAT, w tym

Asystentka Dyrektora

Mgr inż. Izabela Przebierowska
pok. 37, tel. (81) 537-63-06

mail: instytutpedagogiki@poczta.umcs.lublin.pl

Stanowisko ds. badań i komercjalizacji

Mgr Barbara Sioma

pok. 37, tel. (81) 537-63-06

barbara.sioma@poczta.umcs.lublin.pl

 

ADRES

Instytut Pedagogiki
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin

mail: instytutpedagogiki@poczta.umcs.lublin.pl