Kierownik pracowni - kontakt

Kontakt:

dr hab. Andrzej Różański, profesor UMCS

Kierownik Pracowni (HRD_Lab)

Adres:

Pracownia Rozwoju Zasobów Ludzkich
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki UMCS
20-612 Lublin, ul. Głęboka 43 p. 309
e-mail: rozanski@umcs.pl