Obszary badawcze

  • identyfikacja i rozwój kluczowych kompetencji (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska cyfrowego i pracy zdalnej)
  • ocena produktywności / efektywność pracy
  • ocena poziomu dojrzałości organizacyjnej w obszarze HRD
  • kondycja psychiczna osób w sytuacji pracy zdalnej
  • budowanie relacji w sytuacji pracy zdalnej - efektywność  zespołów
  • gotowość do  uczenia się i rozwoju w sytuacji kształcenia zdalnego
  • platformy cyfrowe w kształceniu zdalnym, rozwiązania cyfrowe wspierające HRD