Pracownia Animacji Kultury

Kierownik pracowni:

dr Urszula Lewartowicz

Najważniejsze zadania Pracowni:

- prowadzenie badań naukowych, wdrożeniowych badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych;
- podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów poprzez organizowanie warsztatów i tworzenie zespołów badawczych, zarówno typowo naukowych, jak i wdrożeniowych badań naukowych;
- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w ramach realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych, ukierunkowanych na promocję Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu;
- pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe;
- upowszechnianie wyników badań naukowych (konferencje, warsztaty, szkolenia, promocja poprzez metody i środki animacji kultury),
- organizowanie wydarzeń naukowych, dydaktycznych i kulturalnych;
- prowadzenie zajęć z zakresu animacji kultury.

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej z cyklu „Animacja kultury w teorii i praktyce” pod hasłem: „Animacja kultury wobec niepewności jutra”