Opłaty i dofinansowanie

Opłata za studia:

I semestr: 4.350,00 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
II semestr: 4.500,00 zł
Całkowity koszt studiów: 9.000,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

I semestr: 3.900,00 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
II semestr: 4.050,00 zł
Całkowity koszt studiów: 8.100,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

I semestr: 4.125,00 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
II semestr: 4.275,00 zł
Całkowity koszt studiów: 8.550,00 zł

Dodatkowe możliwości finansowania studiów (szczegóły w linkach poniżej):

Inwestuj w rozwój

Baza usług rozwojowych

Nr konta:  05 1030 1999 2408 3470 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2020 roku.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
Magdalena Białkowska

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2020 r.