Opłaty i dofinansowanie

Opłata za studia:

I semestr: 4.500,00 zł
II semestr: 4.500,00 zł
Całkowity koszt studiów: 9.000,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

I semestr: 4.050,00 zł
II semestr: 4.050,00 zł
Całkowity koszt studiów: 8.100,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

I semestr: 4.275,00 zł
II semestr: 4.275,00 zł
Całkowity koszt studiów: 8.550,00 zł

Dodatkowe możliwości finansowania studiów (szczegóły w linkach poniżej):

Inwestuj w rozwój

Baza usług rozwojowych

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.
 
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dokonać można do 2 października 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
p. Magdalena Białkowska

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r.