Kadra

 

dr Monika Baczewska-Ciupak

Filozof (spec. w zakresie filozofii kultury i nauki o kulturze) etyk i wykładowca, w latach 2011-2017 nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Obecnie pracownik Biura Promocji UMCS z ramienia którego m.in. prowadzi warsztaty edukacyjne dla szkół partnerskich z zakresu filozofii, prawa autorskiego, etyki biznesu, CSR oraz rozwoju kompetencji liderskich. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz europeistyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (dyplom z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem), studiów doktoranckich z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, a także studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2010 roku na podstawie dysertacji „Przywództwo i wartości” w zarządzaniu. Praca została wydana w formie monografii „Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości” przez Wydawnictwo UMCS (Lublin 2013, ss. 233). W latach 2010 – 2015 koordynowała sesję „Nauki Społeczne i Humanistyczne” Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbywała się cyklicznie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2012 –2016 współorganizowała cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pod hasłem „Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku – Wychowanie ku wartościom” dla nauczycieli i pedagogów. Od 2015 roku pełni funkcję koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzone przedmioty:

 • Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce – 10 godz.
 • Przywództwo organizacyjne – 10 godz.

 

Magdalena Banks

Absolwentka prawa na UMCS w Lublinie, Trener biznesu, Certyfikowany Project Manager (IPMA D), HR Business Partner, prezes firmy konsultingowej i agencji zatrudnienia Tobea sp. z o.o. Doświadczony menedżer, który współpracuje z firmami z Polski i ze świata. Diagnozuje potrzeby biznesu, by umiejętnie dopasować rozwiązania wspierające rozwój organizacji i jej pracowników. Podczas prowadzonych przez nią konsultacji i szkoleń, wspólnie z klientami poszukuje możliwości usprawnień oraz ścieżek wdrożenia pozytywnych zmian w obszarze Human Resources. Wierzy, że pięcioletni pobyt w UK, do dziś daje jej szerszy ogląd rzeczywistości. Od powrotu do Polski w 2010 roku, współpracowała już z ponad 400 firmami, z różnych branż, głównie z sektora MŚP. Specjalizuje się w rekrutacji, doradztwie HR i szkoleniach z zakresu projektowania procesów HR, zarządzania talentami, komunikacji, organizacji pracy zespołowej
i budowania relacji z klientem. Lubi wydobywać potencjał tkwiący w ludziach i zespołach. Chętnie korzysta z kreatywnych metod pracy, testuje drobne rozwiązania, które często są początkiem większych zmian. Jej zdaniem- podstawowa wiedza, to ta- o sobie samym. To samoświadomość pozwala na rozwój kluczowych kompetencji i wzmacnia motywację do działania. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu konferencji, szkoleń i spotkań skierowanych do środowiska biznesowego, HR, trenerów, coachów, doradców oraz osób zajmujących się rozwojem osobistym. Współpracuje z wydawnictwami biznesowymi, jako redaktor i autorka artykułów. Jest członkiem Stowarzyszenia International Project Management Association Polska oraz Towarzystw Biznesowych S.A.

Prowadzony przedmiot:

 • Agile – zwinne zarządzanie organizacją w świecie VUCA – 10 godz.

 

Waldemar Ferschke

Menedżer, Trener, Coach. Od ponad 20 lat Wiceprezes firmy Medisept – jedynej w Polsce firmy produkującej środki dezynfekcyjne do zastosowań medycznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista I stopnia w zakresie epidemiologii. Ukończył studia podyplomowe: „Planowanie i Marketing” w Polsko – Amerykańskim Instytucie Zarządzania oraz „Kontrola zakażeń szpitalnych” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2017 rozpoczął prace na rynkach międzynarodowych, gdzie z sukcesem wprowadzał produkty spółki Medisept. Jako trener wielokrotnie szkolił z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich np. zarządzanie projektami, zarządzanie czasem oraz technik sprzedaży. Jest trenerem coachingu i NLP. Od 25 lat uczestniczy w wielu seminariach i imprezach branżowych związanych z tematyką higieny szpitalnej,  zarówno jako słuchacz, jak i wykładowca. Jest autorem wielu publikacji na temat problematyki kontroli zakażeń. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas zwiedzając i/lub pływając na jachcie lub kite’cie.

 

Prowadzony przedmiot:

 • Zarządzanie projektami – 15 godz.

 

Katarzyna Frankowska

Psycholog, certyfikowany Coach, Trener Biznesu oraz Certyfikowany Trener nowatorskiej metody szkoleń Points of You ®.  Absolwentka Psychologii Społecznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy biznesowej z kadrą zarządzającą, managerską oraz specjalistyczną w dużych firmach handlowych. Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z obszarem HR przechodząc poszczególne szczeble kariery. Aktualnie Dyrektor ds. Personalnych. Odpowiedzialna za tworzenie i realizację polityki personalnej firmy. Posiada doświadczenie we wdrażaniu ocen okresowych, ścieżek karier, rekrutacji pracowników, programów rozwoju talentów, budowaniu polityki personalnej firmy. Jej główny  obszar zainteresowań zawodowych to rozwój pracowników, motywacja, budowanie coachingowej kultury organizacyjnej. Posiada doświadczenie w pracy trenerskiej prowadząc m.in. szkolenia dla zespołów handlowych oraz kadry managerskiej z zakresu zarządzania czasem, komunikacji w zespołach, zarządzania zespołem, rekrutacji, motywacji pracowników oraz szkoleń z zakresu metody Points of You®, jak również indywidualnej pracy coachingowej.

Prowadzony przedmiot:

 • Innowacyjne zarządzanie HR – rola działań personalnych w budowaniu wizerunku firmy i menedżera – 15 godz.

 

Małgorzata Fryszkiewicz

Psycholog, trener, akredytowany Coach i superwizor Izby Coachingu, doradca personalny. Członek Izby Coachingu. Współwłaścicielka Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk i Mistrz Neurolingwistycznego Programowania oraz Coach ICC. Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie: Brian Tracy, Robert Dilts, Steven Giligan oraz Joseph O’Conor. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych, m.in. Akademii Menadżera (cykl szkoleń z zakresu umiejętności menadżerskich) oraz Akademii profesjonalnego coachingu. Posiada doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Współpracowała 6 lat z UMCS. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu” oraz „Profesjonalny coaching” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Prowadzi coaching indywidualny (ponad 1000 h zrealizowanych sesji coachingowych). Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in.  w „Personel i Zarządzanie”.

Prowadzone przedmioty:

 • Coaching jako nowoczesne narzędzie rozwoju kadr – 15 godz.
 • Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpienia publiczne – 15 godz.
 • Job Crafting – 15 godz.
 • Wywieranie wpływu – psychologia perswazji w pracy menedżera – 15 godz.

 

Cezary Fryszkiewicz

Trener, certyfikowany Coach ICC (International Coaching Community), współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu, umiejętności menadżerskich i rozwoju osobistego. Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Coatraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi  i doradczymi. Jest autorem i współprowadzącym Akademię Menadżera – cykl szkoleń z zakresu umiejętności menadżerskich. Od 2015 r. odbyło się XV edycji Akademii. Współzałożyciel i prowadzący na studiach podyplomowych „Trener Biznesu” oraz „Profesjonalny coaching” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Prowadzone przedmioty:

 • Automotywacja i motywowanie innych – 15 godz.
 • Budowanie efektywnych relacji ze współpracownikami – 15 godz.
 • Budowanie innowacyjnej organizacji w procesie zmian – 15 godz.
 • Zarządzanie emocjami i stresem w organizacji – 15 godz.

 

dr Grzegorz Gil

Politolog, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) UMCS w Lublinie. Absolwent studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe (UMCS, 2005), studiów podyplomowych w zakresie polityki, kultury i przywództwa politycznego w państwach pozaeuropejskich (Polska Akademia Nauk, 2007). Doktor nauk politycznych (UMCS, 2010). Ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Członek Europejskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (EISA). Współorganizował kilkanaście konferencji międzynarodowych (w tym m.in. Kongres Politologii). Dydaktyk akademicki i trener w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych. Inicjator turniejów debatanckich i sędzia mistrzostw Polski w debatach oksfordzkich. Certyfikowany uczestnik warsztatów „Design Thinking”. Organizator przedwyborczych projektów i warsztatów profrekwencyjnych dla młodzieży. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in. teoria organizacji i kody kulturowe zawarte w leadership, autorité, руководство oraz zhǔdǎoxìng. Uwielbia formułę serii konferencji TED. Jego głos w sprawach międzynarodowych bywa słyszalny także w mediach (m.in. Polskie Radio 24, TokFM).

Prowadzony przedmiot:

 • Różnice kulturowe w negocjacjach międzynarodowych – 10 godz.

 

dr Marcin Gołębiowski

Prawnik, marketingowiec, asystent na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, dyrektor Centrum Promocji UMCS w Lublinie. Absolwent kierunku prawo. Słuchacz studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Koordynator merytoryczny projektu Lubelski Uniwersytet Inspiracji. Twórca platformy e-learningowej www.lui.lublin.eu. Specjalista z zakresu marketingu, w szczególności związanego z budowaniem tożsamości marki na rynku międzynarodowym. Realizator Strategii UMCS w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i rekrutacji studentów zagranicznych. Z sukcesem realizował projekty dotyczące promocji zagranicznej uczelni wyższej finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Prowadzący zajęcia w języku polskim i angielskim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS z przedmiotów: konkurencyjność miejsc w teorii i praktyce oraz nation branding. W 2019 r. w ramach międzynarodowego programu „Naukowiec roku 2019 Ukraina” został nagrodzony za osiągnięcia i wkład w rozwój nauki ukraińskiej.

Prowadzony przedmiot:

 • Marketing 4.0 – skuteczne zarządzanie marką przedsiębiorstwa –  5 godz.

 

Anna Kanadys

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praw autorskich i prawa własności przemysłowej. Aktualnie aplikant 3 roku aplikacji rzecznikowskiej prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie oraz pracownik Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Na co dzień zajmuje się głównie sporządzaniem umów z zakresu transferu technologii i własności intelektualnej, obsługą prawną z zakresu własności intelektualnej i praw autorskich, sporządzaniem specjalistycznych ekspertyz biznesowych (m.in. wycen, analiz rynku, strategii internacjonalizacji, planów rozwoju eksportu, ścieżek komercjalizacji) dotyczących określonych technologii i produktów oraz sporządzaniem analiz biznesowych, finansowych i rynkowych. Od 2006 roku prowadzi zajęcia na studiach wyższych z zakresu prawa i innowacji w Warszawie i Radomiu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (2010r.– WSPiA w Lublinie); Studiów Pedagogicznych dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych (2010r.– UMCS) oraz Kształcenie Kadry Akademickiej Do Roli Wykładowców Przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej (2015r.– UMCS). Posiada długoletni staż pracy w korporacji (praca w sektorze bankowym) oraz we współpracy z przemysłem.

Prowadzony przedmiot:

 • Współpraca nauki i biznesu w ramach gospodarki opartej na wiedzy – 5 godz.

 

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Filozof, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Kultura i Wartości”. W roku 1992 uzyskał magisterium z filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Od roku 1994 zatrudniony na tym Wydziale w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej (obecnie Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej). W roku 2000 uzyskał stopień doktora (rozprawa „Ontologia bytu historycznego u N. Hartmanna”), a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego (specjalności: aksjologia, etyka, historia filozofii); tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Wolność a wartości: Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner”. Od roku 2015 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi badania z zakresu historii filozofii (głównie niemieckiej) oraz etyki, aksjologii i filozofii dziejów. Tłumacz niemieckojęzycznych tekstów filozoficznych (tłumaczył m.in. teksty N. Hartmanna, R. Carnapa, M. Schlicka, O. Neuratha).

 

Prowadzony przedmiot:

 • Filozoficzne podstawy biznesu i zarządzania – 10 godz.

 

Piotr Lutek

Strateg. Interim Menadżer. Partner w Blue Fox, firmie doradczej, która specjalizuje się w przełomowych strategiach rynkowych i odkrywaniu wolnej przestrzeni rynkowej. Od blisko 20 lat doradca polskich firm z segmentu MŚP w zakresie rozwoju biznesu poprzez kreowanie marek, innowacyjnych produktów i nowych rynków. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych od strony przychodowej i zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz The Chartered Institute of Marketing. Przez blisko 15 lat związany z międzynarodowymi i krajowymi firmami z różnych kategorii jako menadżer marketingu, dyrektor sprzedaży i doradca. Jako kluczowe umiejętności wskazuje strategiczne zarządzanie marką z wykorzystaniem obszaru badań marketingowych. Członek PTBRiO. Od 2007 roku założyciel i Prezes Zarządu Synergia Sp. z o.o., firmy doradczej specjalizującej się w budowaniu i pobudzaniu marek produktów, usług i miejsc. Kierownik ponad 30 projektów doradczych w zakresie marki i jej komunikacji dla klientów samorządowych i przedsiębiorstw. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących marketingu, marki i komunikacji promocyjnej. Współzałożyciel firmy badawczo-doradczej Blue Fox integrującej zaawansowane metody pomiaru deklaratywnych i niedeklaratywnych danych o zachowaniach konsumentów. Ekspert w zakresie przekładania rezultatów badawczych w unikalne rozwiązania rynkowe, w tym kreowanie nowych kategorii produktów i budowanie aliansów rynkowych. Doświadczenia i zainteresowania badawcze związane z insightami konsumenckimi, konsultingiem badawczym, marką (strategia, pozycjonowanie, komunikacja), produktem (innowacje, optymalizacja, ceny), oraz U&A (potrzeby, motywacje, segmentacje).

Prowadzony przedmiot:

 • Strategia rynkowa – 15 godz.

 

Sebastian Matyniak

Prezes, Trener, Konsultant Lean i wizjoner firmy szkoleniowo-doradczej Brainstorm Group. Członek rady ekspertów w Wyższej Szkole Biznesu. W roku 2004 uzyskał magisterium z zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe z psychologii zachowań społecznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent studiów MBA w Stockholm University, certyfikowany Project Manager PMI. Posiada certyfikat Six Sigma Black Belt. W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu oraz działu finansów. Od 2000 roku jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem efektywnością i zmianami, audyty oraz transformacje Lean. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Prowadzony przedmiot:

 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – 10 godz.

 

prof. dr hab. Teresa Pękala

Filozof, estetyk, Kierownik Katedry Estetyki i Filozofii Kultury, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego w latach 2002-2018. Znawczyni sztuki nowoczesnej oraz procesów estetyzacji i teatralizacji rzeczywistości. Animatorka debat naukowców z artystami w Teatrze Witkacego w Zakopanem, organizatorka interdyscyplinarnych konferencji naukowych, redaktorka serii 7 tomów poświęconych  sztuce, filozofii, estetyce i kulturze współczesnej. Ukończyła studia filologiczne i filozoficzne na UMCS, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii-estetyki uzyskała w 1993 r.,  stopień dr hab.  w 2000 r. na UMCS. W 2016 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2005-2008 pełniła funkcję prodziekana, a w latach 2008-2016 dwukrotnie funkcję Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Autorka ponad 130 publikacji naukowych z zakresu filozofii sztuki i estetyki. Interesuje się współczesnymi postaciami doświadczenia estetycznego i jego rolą w  formowaniu tożsamości, postaw, struktury odczuwania i kształtowaniu przestrzeni. Analizuje praktyczny wymiar estetyk środowiskowych i podkreśla potrzebę filozoficznego namysłu nad skutkami estetyzacji w nowoczesnych społeczeństwach.

Prowadzony przedmiot:

 • Estetyka w biznesie – 5 godz.

 

Marcelina Romanko

Radca prawny, trener, praktyk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2015r.) oraz Szkoły Trenerów „Progress” uprawniającej do wykonywania zawodu trenera (2018r.) Uczestniczka seminarium: „Dostęp do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców województwa lubelskiego”.Posiada doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi w ramach prowadzonej praktyki zawodowej oraz prowadzi szkolenia dla instytucji publicznych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego. Praktyka zawodowa obejmuje również pomoc podmiotom gospodarczym w ramach prowadzonej stałej obsługi prawnej. Biegle włada językiem angielskim, co zostało potwierdzone przez Certificate of Advanced English Uniwersytetu w Cambridge. Potrafi szybko i celnie podejmować nawet trudne decyzje, mając na uwadze dobro klienta.

 

Prowadzony przedmiot:

 • Praktyczne aspekty prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – 5 godz.

 

Justyna Rynkiewicz

Filozofka i psycholożka. Pracownik dydaktyczny Wydziału Filozofii i Socjologii oraz kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego Towarzystwa Nowa Kuźnia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z filozofii, psychologii, kognitywistyki oraz warsztaty z szeroko rozumianej tematyki wspierania jakości życia, m.in. z zakresu poczucia własnej wartości i pewności siebie, kreatywności, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej. Szkoli dzieci, młodzież i dorosłych. Koordynatorka projektu „Przyjazny Uniwersytet”, który dotyczy zagadnień zdrowia psychicznego w środowisku akademickim. Współorganizatorka serii Psychokino. Organizatorka konferencji naukowych, eventów i konkursów. Autorka artykułów naukowych z zakresu kreatywności, filozofii współczesnej i popularno-naukowych broszur „Wsparcie studenta/kolegi w kryzysie psychicznym” oraz współautorka „Zaprzyjaźnij się z sobą na studiach”. Współtworzy podręcznik dla organizatorów działań partyworkerskich. Była zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego. Jej zainteresowania oscylują wokół tematyki poszukiwania szczęścia i sensu w życiu a także problematyki relacji międzyludzkich.

Prowadzony przedmiot:

 • Kreatywność kluczem do sukcesu w biznesie – 5 godz.

 

dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i doktor habilitowany nauk społecznych Politechniki Warszawskiej. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA oraz podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje też z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz prowadzi wykłady gościnne na uniwersytetach w Łodzi i Białymstoku. Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz 11 książek, w tym takich pozycji, jak: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników (Oficyna Ekonomiczna, 2000, 2003, 2006, 2013, 2015), Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie. (współautorka, Wydawnictwo Infor, 2004), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer 2006, 2011), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2009), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer 2013), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2014). Współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu prowadzonych wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prowadzi także zajęcia na innych studiach podyplomowych oraz wykłady w Szkole Mentorów Jacka Santorskiego funkcjonującej w ramach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła wiele szkoleń budujących kompetencje kandydatów na coachów i mentorów, w tym przeznaczone dla wyższej kadry menedżerskiej warsztaty „Kształtowanie efektywnej relacji mentoringowej”. Specjalizuje się w superwizji procesów coachingu i mentoringu. Pełni funkcje przewodniczącej jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR, przewodniczącej Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR, członka Komitetu Oceniającego firmy uczestniczące w organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, prelegenta na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Prowadzony przedmiot:

 • Mentoring jako fundament uczącej się organizacji – 10 godz.

 

Agnieszka Skałecka

Strateg, badacz, konsultant. Pomaga budować i rozwijać marki, a także lepiej je komunikować. Interesuje ją integrowanie działań na styku biznesu, marketingu i designu, prowadzące do projektowania wartościowych doświadczeń i efektywnych rozwiązań, które są komuś potrzebne. Doradza markom osobistym, produktowym, małym i średnim przedsiębiorstwom. Autorka książki „Silne marki osobiste zmieniają świat” (silnemarkiosobiste.pl) i licznych publikacji w prasie branżowej.Projektuje i wdraża strategie marketingowe i PR. Prowadzi szkolenia, moderuje warsztaty strategiczne i wykłada, między innymi w obszarach strategii marki, budowania marki osobistej, employer brandingu, etyki biznesu oraz kokreatywnych metodyk projektowania. Posiada doświadczenie w pracy po stronie agencji reklamowej, jak i klienta, gdzie tworzyła od podstaw struktury marketingu i zarządzała nimi przez kilka lat. Absolwentka Zarządzania i Marketingu na Politechnice Lubelskiej, studiów podyplomowych Public Relations na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów podyplomowych Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, studiów podyplomowych Wzornictwo przemysłowe na Politechnice Lubelskiej oraz studiów podyplomowych Coaching menedżerski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej). Obszar badawczy – marka osobista. Wierzy, że silne marki zmieniają świat.

Prowadzony przedmiot:

 • Personal branding – budowanie marki osobistej menedżera – 5 godz.

 

dr Barbara Smoczyńska

Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), akredytowany coach Izby Coachingu, absolwentka szkoły trenerów „Intra” (1996), absolwentka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane techniki coachingowe” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2017), dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013-2016 trenerka wewnętrzna UMCS. Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, mentorka, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Autorka wielu publikacji z problematyki różnic płci, popularyzatorka psychoedukacji i równego statusu kobiet i mężczyzn w mediach. Od 1995 roku szkoli różne grupy zawodowe w zakresie psychoedukacji i rozwoju osobistego. Przepracowała ponad 17 tysięcy godzin szkoleń w biznesie. Od 1995 roku prowadzi własną działalność, obecnie pod nazwą Barbara Smoczyńska Usługi rozwojowe. Wykłada w UMCS „Kreatywność w biznesie”, „Kształtowanie umiejętności kierowniczych”, „Psychologię w zarządzaniu” i „Komunikację interpersonalną”.

Prowadzone przedmioty:

 • Etykieta biznesu – 5 godz.
 • Facylitacja – menedżer jako moderator – 10 godz.
 • Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy – 10 godz.

 

dr Elżbieta Szul

Socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności przedsiębiorstw oraz zachowań konsumenckich.  Uczestniczka i prelegentka konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu socjologii organizacji i zarządzania, socjologii gospodarki, zarządzania wiedzą, zachowań konsumenckich oraz  promocji i reklamy. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu innowacyjności firm, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i  komunikacji.  Przewodnicząca zespołu programowego kierunku Zarządzania w Politykach Publicznych oraz członek wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia. Prowadząca warsztaty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz organizatorka spotkań z przedstawicielami firm i otoczenia biznesu - klastrów, Inkubatorów Przedsiębiorczości, Sieci Aniołów Biznesu. Redaktor tematyczny czasopisma  Konteksty Społeczne, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.

Prowadzony przedmiot:

 • Praktyczne aspekty socjologii organizacji i zarządzania – 10 godz.

 

Karolina Żmudzka

Psycholog, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu z 8-letnim doświadczeniem i specjalizacją w coachingu kariery, superwizor, trener, diagnosta i terapeuta. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany Trener FRIS® Style myślenia i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz Values&Motive Inventory. Współautorka książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”. W biznesie pomaga świadomie planować zatrudnienie, projektuje indywidualne ścieżki kariery i programy rozwoju talentów, buduje zespoły, wspiera menadżerów w ich miejscu pracy, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał i uchronić się od wypalenia zawodowego. W pracy z klientami wykorzystuje m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Gestalt, Racjonalną Terapię Zachowań, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem LBMS. Pracuje eklektycznie, integrując bogate doświadczenie z różnych obszarów zainteresowań osobistych i zawodowych. Na świat patrzy holistycznie, biorąc pod uwagę myśli, emocje, ciało, relacje oraz system, w jakim człowiek funkcjonuje.

Prowadzone przedmioty:

 • Coaching kariery menedżera – 10 godz.
 • Wellbeing w organizacji – 10 godz.