Kontakt

Organizatorzy:

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie - Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
tel.: +48 81 537 27 72
e-mail: wfis@umcs.pl

REGON: 6213969071, NIP: 412-43-83-193

Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz Sp.J.

ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin
tel.: +48 81 532 21 76
e-mail: biuro@eipb.pl

REGON: 432297072, NIP: 712-26-87-941

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Informacji udzielają:

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Monika Baczewska-Ciupak

tel.: +48 81 537 57 15
e-mail: monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

 

Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych
Małgorzata Fryszkiewicz

tel.: +48 81 532 21 76
e-mail: malgosia@eipb.pl

Obsługa Administracyjna
Magdalena Białkowska

tel.: +48 81 537 27 72
e-mail: magdalena.bialkowska@umcs.pl

Obsługa Logistyczno-Techniczna
Tomasz Poślada

tel.: +48 81 537 27 13
e-mail: tomasz.poslada@umcs.pl