Harmonogram zjazdów

Semestr zimowy 2020/2021

 • I zjazd:  10-11.10.2020
 • II zjazd: 24-25.10.2020
 • III zjazd: 7-8.11.2020
 • IV zjazd: 21-22.11.2020
 • V zjazd: 5-6.12.2020
 • VI zjazd: 19-20.12.2020
 • VII zjazd: 16-17.01.2021
 • VIII zjazd: 30-31.01.2021

Semestr letni: 2020/2021

 • I zjazd: 6-7.03.2021
 • II zjazd: 20-21.03.2021
 • III zjazd: 10-11.04.2021
 • IV zjazd: 24-25.04.2021
 • V zjazd: 8-9.05.2021
 • VI zjazd: 22-23.05.2021
 • VII zjazd: 12-13.06.2021
 • VIII zjazd: 26-27.06.2021

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów oraz przeprowadzenia części zajęć w formule online w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności.