Określanie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) oraz temperatury mięknienia wg. Vicata

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest HDT 3 VICAT (Ceast Sp.A. Via Miranda, Italy).

Zakres badań na aparacie HDT 3 VICAT  obejmuje:

- badania w zakresie temperatur 20 - 300°C z szybkością narostu temperatury 50°C/h ± 5°C oraz 120°C/h ± 10°C;

- określanie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) oraz temperatury mięknienia wg. Vicata.

Aparat HDT 3 VICAT jest specjalistycznym urządzeniem do wyznaczania temperatur ugięcia pod obciążeniem oraz temperatur mięknienia wg. Vicata różnorodnych polimerów, tworzyw sztucznych, kompozytów.

Oferta dla biznesu