Nowe ruchy społeczne - konferencja naukowa

W dniach 11-12 maja 2016 roku na Wydziale Politologii UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problematyce nowych ruchów społecznych. Wzięło w niej udział ponad czterdziestu prelegentów, którzy w swoich wystąpieniach zaprezentowali nie tylko diagnozę obecnego stanu ruchów społecznych w Polce i na świecie, ale także przybliżyli ich genezę, formy działania, idee i prognozy na przyszłość. Podjęcie aktualnego i ważnego zagadnienia przyciągnęło uwagę nie tylko uwagę naukowców, ale także działaczy społecznych oraz osób zaangażowanych w lokalne ruchy na rzecz aktywizmu miejskiego.

Organizatorem konferencji był Zakład Ruchów Politycznych, który jest jednym z najdłużej funkcjonujących zakładów Wydziału Politologii UMCS. Długa tradycja badań prowadzonych przez lata pod kierownictwem prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego, a następnie prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, zaowocowała kilkudziesięcioma tomami pokonferncyjnymi, które zyskały uznanie w środowisku naukowym. Konferencja cyklicznie organizowana jest w maju i już dziś organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnych edycjach. 

TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

 

    Polecamy