Przewodnik po specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy / Посібник до спеціального закону про допомогу громадянам України

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewodnik został przygotowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie dzięki współpracy radców prawnych i adwokatów.

Przepisy specustawy znajdują zastosowanie do:

- obywateli Ukrainy i ich małżonków (niezależnie od ich obywatelstwa), którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

- obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz ich najbliższych rodzin, którzy z powodu działań wojennych przybyli na terytorium RP.

Przewodnik jest podzielony na obszary tematyczne i przygotowany w formie praktycznych problemów/pytań i odpowiedzi na nie, dzięki czemu można łatwo odnaleźć interesujące nas zagadnienie.

Przewodnik jest dostępny bezpłatnie na stronie: https://oirp.lu/przewodnik-po-specustawie.

Wkrótce dostępna będzie także wersja w języku ukraińskim.

 UKR

Пропонуємо ознайомитися з Посібником до спеціального закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її території. Посібник підготувала Окружна палата юридичних радників у Любліні завдяки співпраці юридичних радників та адвокатів.

Положення спеціального закону поширюються на:

– громадян України та їх подружжя (незалежно від громадянства), які прибули на територію Республіки Польща з території України у зв'язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави;

– громадян України, які мають Карту поляка, та їхніх родичі, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з військовими діями.

Посібник поділений на тематичні розділи та підготовлений у вигляді практичних проблем/запитань та відповідей на них, завдяки чому Ви легко зможете знайти питання, яке Вас цікавить.

Посібник доступний безкоштовно за посиланням: https://oirp.lu/przewodnik-po-specustawie.

    Новини/Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2022