Нострифікація дипломів/Nostryfikacja dyplomów

НОСТРИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ І ДИПЛОМІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Детальні правила нострифікації дипломів та наукових ступенів в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні можна знайти в додатку нижче:

 

NOSTRYFIKACJA STOPNI NAUKOWYCH I DYPLOMÓW - WYTYCZNE I NIEZBĘDNE INFORMACJE

Szczegółowe zasady przeprowadzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów oraz nostryfikacji stopni naukowych znajdziecie Państwo w załączniku poniżej:

 

Załączniki