Матеріальна допомога/Zapomogi

UMCS надає фінансову та матеріальну допомогу. Заявки на допомогу можна подати через веб-сайт USOSweb. Передбачається два тури подачі заявок: I залишатиметься відкритим до 12 березня, а II розпочнеться з 13 березня. Подати заявку на підтримку можуть усі студенти, які опинилися у скрутному матеріальному становищі через ситуацію в Україні. Допомога також поширюється на студентів, зарахованих за результатами конкурсу «Таланти UMCS». За додатковою інформацією звертайтеся до деканату кожного факультету.
Студенти UMCS, зараховані на платне навчання, можуть додатково подати заявку на зниження плати за навчання. Заявки подавати на електронну адресу: international.students@umcs.pl. Заявки студентів розглядатимуться індивідуально.


UMCS zapewnia pomoc finansową i rzeczową. Wnioski o zapomogę można składać za pośrednictwem strony USOSweb. Zakładane są dwie tury wnioskowania: I pozostanie otwarta do dnia 12 marca, zaś II rozpocznie się od dnia 13 marca. Ubiegać się o wsparcie mogą wszyscy studenci, którzy przez zaistniałą sytuację na Ukrainie znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc dotyczy również studentów przyjętych na postawie konkursu "Talenty UMCS". O więcej informacji należy pytać w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

Dla studentów UMCS przyjętych na studia płatne istnieje dodatkowo możliwość ubiegania się o obniżenie opłat za studia. Podania należy składać na adres mailowy: international.students@umcs.pl. Wnioski studentów będą rozpatrywane indywidualnie.