UMCS Guide

 

UMCS Guide – це програма, призначена для іноземних студентів та працівників Університету Марії Кюрі-Склодовської та іноземців, які перебувають у Любліні.

Це сучасне рішення для базових інформаційних потреб іноземців. Його головна мета – полегшити повсякденне функціонування та пересування містом і академічним містечком. UMCS Guide містить основні дані про Університет та Люблін.

Користувачі знайдуть там інформацію про безпеку, здоров’я та психологічну допомогу, графік пересування транспорту та список популярних ресторанів. Завдяки додатку вони зможуть познайомитися з найцікавішими міськими пам’ятками, місцями культури, розваг та відпочинку. Вони отримують актуальні повідомлення про поточні події, що відбуваються в університеті, місті та країні. Іноземці також мають доступ до поточного курсу валют і прогнозу погоди. Цікавою та корисною функцією є також сповіщення про польські «слова дня».

Додаток International Alumni@UMCS дозволяє підтримувати та розвивати відносини з іноземними випускниками. Це інструмент, який дозволяє та полегшує спілкування між іноземним кандидатом та іноземним випускником.

Головний екран програми складається з карти світу (модуль GPS) із розташуванням випускників, які беруть участь у програмі «Міжнародні посли в UMCS». Основні пункти меню: Список послів, Посол, який знаходиться найближче до мене, Події, Новини, Приєднатися до амбасадорів та Про програму.


 

UMCS Guide jest aplikacją przeznaczoną dla studentów i pracowników zagranicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz obcokrajowców przebywających w Lublinie.

Stanowi ona nowoczesne zaspokojenie podstawowych potrzeb informacyjnych cudzoziemców. Głównym jej celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania i poruszania się po mieście oraz kampusie akademickim. UMCS Guide zawiera podstawowe dane na temat Uniwersytetu i Lublina.

Użytkownicy znajdą w niej informacje dotyczące bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i psychologicznej, rozkład jazdy czy spis popularnych restauracji. Dzięki aplikacji będą mogli poznać najciekawsze miejskie atrakcje, miejsca kultury, rozrywki i rekreacji. Na bieżąco otrzymują powiadomienia o aktualnych wydarzeniach odbywających się na uczelni, w mieście i kraju. Cudzoziemcy mają też dostęp do aktualnego kursu walut i prognozy pogody. Ciekawą i przydatną funkcją są również powiadomienia o polskich „słówkach dnia”.

Aplikacja International Alumni@UMCS pozwala na utrzymanie i rozwój relacji z zagranicznymi absolwentami. Jest narzędziem, które umożliwia i ułatwia komunikację kandydata cudzoziemca z absolwentem zagranicznym. 

Główny ekran aplikacji składa się z mapy świata (moduł GPS) z lokalizacjami absolwentów uczestniczących w programie „International Ambassadors at UMCS”. Elementami głównego menu są: Lista Ambasadorów, Ambasador najbliżej mnie, Wydarzenia, Aktualności, Dołącz do Ambasadorów oraz O aplikacji.