Спільний простір в Хатці Жака #РазомЗаУкраїну/Przestrzeń Wspólna w Chatce Żaka #RazemDlaUkrainy

Przestrzeń Wspólna w Chatce Żaka #RazemDlaUkrainy

Chatka Żaka oferuje pomoc i wsparcie dla osób przybyłych do Lublina w wyniku konfliktu na Ukrainie. Przewidziana jest możliwość skorzystania z porady prawnej, pomocy tłumacza z języka ukraińskiego a także psychologa. Akademickie Centrum Kultury i Mediów zapewnia też dostęp do informacji – będzie można skorzystać m.in. z sali komputerowej z dostępem do Internetu i urządzeń wielofunkcyjnych, przystosowanych dla osób ukraińskojęzycznych. Jest także ogólnodostępna sieć Wi-Fi. Została również utworzona m.in. przestrzeń, gdzie mogą przebywać mamy ze swoimi dziećmi, młodzież i osoby dorosłe.

W Chatce Żaka będzie można odpocząć, skontaktować się z najbliższymi oraz uzyskać niezbędne informacje. W tej dziedzinie pomocne jest Akademickie Radio Centrum, które nadaje audycje w języku ukraińskim co godzinę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 10:30 i 15:30 - 18:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 11:30. Ponadto Zespół Chatki Żaka, w ścisłej współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, Centrum Europy Wschodniej, Centrum Kultury Fizycznej oraz wolontariuszami, oprócz wsparcia w bieżących potrzebach, będzie organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży. W programie przewidziane są m. in.: zajęcia plastyczne, ruchowe, animacje dla dzieci i wzajemna nauka języka – prowadzone przez studentów ukraińskich i pracowników. Od 19 marca będzie się odbywać przegląd kina ukraińskiego.

Poniżej ramowy harmonogram działań na najbliższy tydzień (7.03 – 13.03):
• pn.-pt. 10.00-14.00: zajęcia dla dzieci i ich opiekunów,
• pn.-pt. 16.00-20.00: zajęcia dla młodzieży i dorosłych,
• punkt informacyjny: czynny 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00,
• dyżury weekendowe w godzinach 10.00-12.00.

Przestrzenie:
• Białe foyer – strefa mamy i dziecka (zabawki, przybory plastyczne, kawa, herbata),
• punkt informacyjny – parter,
• sala komputerowa przystosowana dla osób ukraińskojęzycznych (4 stanowiska komputerowe + 2 drukarki, konsole do gier) – sala 139a.

Ponadto będzie można skorzystać z:
• wsparcia tłumaczy z j. ukraińskiego,
• zajęć sportowych organizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS,
• wydarzeń organizowanych przez ACKiM UMCS Chatka Żaka,
• dostępu do Wi-Fi.

Wszelkie dodatkowe działania będą wdrażane w miarę pojawiających się potrzeb. W sprawie pytań prosimy kontaktować się z koordynatorką Przestrzeni Wspólnej – Agatą Wiatr: agata.wiatr@ack.lublin.pl

Спільний простір в Хатці Жака #RazemDlaUkrainy #РазомЗаУкраїну

Хатка Жака пропонує допомогу та підтримку особам, які приїхали до Любліна внаслідок конфлікту в Україні. Тут ви зможете скористатись юридичною консультацією, допомогою перекладача з української мови, а також психолога. Між іншим, Академічний центр культури та медіа надає доступ до комп’ютерної кімнати та Інтернету, а також багатофункціональних пристроїв, пристосованих для україномовних осіб. Створена також загальнодоступна мережа Wi-Fi. Крім того, ми створили простір, де можуть проводити час молодь, дорослі, а також мами зі своїми дітьми.

У Хатці Жака ви зможете відпочити, зв'язатися з близькими та отримати необхідну інформацію. Університетське радіо “Centrum” веде мовлення українською щогодини з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 10:30 та з 15:30 до 18:30, а також у суботу та неділю з 8:30 до 11:30. Команда Хатки Жака, у тісній співпраці з факультетом педагогіки та психології, Центром Східної Європи і волонтерами, окрім допомоги у вирішенні поточних питань, організовуватиме заходи для дітей та підлітків. Програма включає, між іншим, заняття з образотворчого мистецтва, фізичну активність, анімацію для дітей, взаємне вивчення мови. Заняття будуть проводити українські студенти та працівники. З 19 березня відбуватиметься огляд українського кіно.

Нижче наводимо розклад заходів на наступний тиждень (07.03 - 13.03.2022):

  • Пн-пт 10.00-14.00 заняття для дітей та їх опікунів
  • Пн-пт 16.00-20.00 заняття для підлітків та дорослих
  • Інформаційний пункт працює з 10.00-12.00 та 16.00-18.00
  • В вихідні дні пункт працює з 10.00 до 12.00.

Простори:
• Біле фойє - простір мами і дитини (іграшки, матеріали для малювання, кава, чай)
• Інформаційний пункт – перший поверх (parter)
• Комп’ютерна кімната, пристосована для україномовних (4 комп’ютери + 2 принтери, ігрові приставки) – кімната 139а.

Крім того, ви зможете:
• Скористатись підтримкою перекладачів з української мови
• Взяти участь в спортивних заняттях, організованих Центром фізичної культури УМКС.
• Відвідувати заходи, що відбуватимуться в Хатці Жака
• Отримати доступ до мережі WI-Fi.

Будь-які додаткові заходи будуть реалізовані за потреби. В разі питань звертайтеся до координатора Спільного простору – Агати Віатр (Agata Wiatr): agata.wiatr@ack.lublin.pl.